Πολιτική απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η ιστοσελίδα topartymou.gr (εφεξής η "Ιστοσελίδα") συλλέγει, χρησιμοποιεί, διατηρεί και αποκαλύπτει πληροφορίες που συλλέγονται από τους χρήστες (καθένας, ένας "Χρήστης") της Ιστοσελίδας. Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει για την Ιστοσελίδα και όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Ιστοσελίδα.

Προσωπικά Δεδομένα

Μπορούμε να συλλέγουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από τους Χρήστες με διάφορους τρόπους, περιλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, όταν οι Χρήστες επισκέπτονται την Ιστοσελίδα μας, εγγράφονται στην Ιστοσελίδα, κάνουν μια παραγγελία, συμπληρώνουν μια φόρμα και σε σχέση με άλλες δραστηριότητες, υπηρεσίες, χαρακτηριστικά ή πόρους που καθιστούμε διαθέσιμα στην Ιστοσελίδα μας. Οι Χρήστες μπορεί να ερωτηθούν για, όπως ενδείκνυται, όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου. Οι Χρήστες μπορούν, ωστόσο, να επισκεφθούν την Ιστοσελίδα μας ανώνυμα. Θα συλλέγουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από τους Χρήστες μόνο αν μας υποβάλουν οικειοθελώς τέτοιες πληροφορίες. Οι Χρήστες μπορούν πάντα να αρνούνται να παρέχουν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, με τη διαφορά ότι αυτό μπορεί να τους αποτρέψει από το να συμμετέχουν σε ορισμένες δραστηριότητες σχετικές με την Ιστοσελίδα.

Μη Προσωπικά Δεδομένα

Μπορούμε να συλλέγουμε μη προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες για τους Χρήστες όποτε αλληλεπιδρούν με την Ιστοσελίδα μας. Οι μη προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα του προγράμματος περιήγησης, τον τύπο του υπολογιστή και τεχνικές πληροφορίες για τους Χρήστες μέσω των μέσων σύνδεσης στην Ιστοσελίδα μας, όπως το λειτουργικό σύστημα και οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιούνται και άλλες παρόμοιες πληροφορίες.

Cookies του Προγράμματος Περιήγησης

Η Ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιεί "cookies" για να βελτιώσει την εμπειρία των Χρηστών. Το πρόγραμμα περιήγησης του Χρήστη τοποθετεί cookies στον σκληρό δίσκο τους για σκοπούς καταγραφής και μερικές φορές για να παρακολουθεί πληροφορίες σχετικά με αυτούς. Ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του να αρνηθεί τα cookies ή να τον προειδοποιήσει όταν αποστέλλονται cookies. Αν το πράξει, σημειώστε ότι ορισμένα μέρη της Ιστοσελίδας μπορεί να μην λειτουργούν σωστά.

Πώς Χρησιμοποιούμε τις Συλλεγμένες Πληροφορίες

Η Ιστοσελίδα μπορεί να συλλέγει και να χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες των Χρηστών για τους ακόλουθους σκοπούς: Για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών: Οι πληροφορίες που παρέχετε μας βοηθούν να ανταποκριθούμε πιο αποτελεσματικά στα αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών και τις ανάγκες υποστήριξης. Για την εξατομίκευση της εμπειρίας χρήστη: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες στο σύνολό τους για να κατανοήσουμε πώς οι Χρήστες μας ως ομάδα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και τους πόρους που παρέχονται στην Ιστοσελίδα μας. Για να βελτιώσουμε την Ιστοσελίδα μας: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ανατροφοδοτήσεις που παρέχετε για να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Για την επεξεργασία πληρωμών: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που παρέχουν οι Χρήστες για τον εαυτό τους όταν υποβάλλουν μια παραγγελία μόνο για την παροχή υπηρεσίας σε αυτή την παραγγελία. Δεν μοιραζόμαστε αυτές τις πληροφορίες με εξωτερικά μέρη εκτός από το βαθμό που είναι απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας. Για την αποστολή περιοδικών email: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση email για να στείλουμε πληροφορίες και ενημερώσεις που αφορούν την παραγγελία τους. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις τους, τις ανησυχίες τους ή άλλες αιτήσεις. Πώς Προστατεύουμε τις Πληροφορίες σας Υιοθετούμε κατάλληλες πρακτικές συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων και μέτρα ασφαλείας για την προστασία έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αλλοίωσης, αποκάλυψης ή καταστροφής των προσωπικών σας πληροφοριών, του ονόματος χρήστη, του κωδικού πρόσβασης, των πληροφοριών συναλλαγών και δεδομένων που αποθηκεύονται στην Ιστοσελίδα μας.

Μοιραζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Δεν πωλούμε, εμπορευόμαστε ή ενοικιάζουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες Χρηστών σε άλλους. Μπορούμε να μοιραστούμε γενικά συγκεντρωτικές δημογραφικές πληροφορίες που δεν συνδέονται με προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με επισκέπτες και χρήστες με τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες, αξιόπιστους συνεργάτες και διαφημιστές για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω.

Ιστότοποι Τρίτων

Οι Χρήστες μπορεί να βρουν διαφημίσεις ή άλλο περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα μας που συνδέει με τους ιστότοπους και τις υπηρεσίες των συνεργατών μας, προμηθευτών, διαφημιστών, χορηγών, αδειούχων και άλλων τρίτων. Δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο ή τους συνδέσμους που εμφανίζονται σε αυτούς τους ιστότοπους και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται από ιστότοπους που συνδέονται με ή από την Ιστοσελίδα μας. Επιπλέον, αυτοί οι ιστότοποι ή οι υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και των συνδέσμων τους, μπορεί να αλλάζουν συνεχώς. Αυτοί οι ιστότοποι και οι υπηρεσίες μπορεί να έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και πολιτικές εξυπηρέτησης πελατών. Η περιήγηση και η αλληλεπίδραση σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων που έχουν σύνδεσμο στην Ιστοσελίδα μας, υπόκειται στους όρους και τις πολιτικές του συγκεκριμένου ιστότοπου.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Η Ιστοσελίδα έχει τη διακριτική ευχέρεια να ενημερώνει αυτήν την πολιτική απορρήτου οποιαδήποτε στιγμή. Όταν το κάνουμε, θα αναθεωρούμε την ενημερωμένη ημερομηνία στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Ενθαρρύνουμε τους Χρήστες να ελέγχουν συχνά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές ώστε να ενημερώνονται σχετικά με το πώς συμβάλλουμε στην προστασία των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να αναθεωρείτε αυτή την πολιτική απορρήτου περιοδικά και να ενημερώνεστε για τις τροποποιήσεις.

Η Συγκατάθεσή σας με τους Όρους αυτούς

Χρησιμοποιώντας αυτήν την Ιστοσελίδα, δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας με αυτήν την πολιτική. Αν δεν συμφωνείτε με αυτήν την πολιτική, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας. Η συνεχιζόμενη χρήση της Ιστοσελίδας μετά από την ανάρτηση αλλαγών σε

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟNEWSLETTER

Ενεργοποιήστε τη Javascript για να υποβάλετε αυτήν τη φόρμα